Camera-bewaking

Camera's zijn een nuttig middel om uzelf en uw bezittingen te beveiligen tegen inbraak, vernielingen en ongewenste gasten.
 
Camera’s leggen zonodig alle gebeurtenissen vast op een opslagmedium waardoor er altijd terug in de tijd kan gekeken worden.
 
Live beelden kunnen bekeken worden via een beeldscherm, een PC of vaak zelfs vanop afstand via een smartphone of tablet
 
Door met pictogrammen aan te geven dat de ruimtes met  camera’s beveiligd zijn werkt een camerabeveiliging ook preventief !

Deze pictogrammen zijn wettelijk verplicht en noodzakelijk om na een voorval de beelden te kunnen gebruiken als bewijs.

Op de andere pagina's vindt u de nodige info terug over de verschillende systemen welke we aanbieden.