AANGIFTE VAN UW CAMERASYSTEEM

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u hiervan aangifte doen bij de Privacycommissie.

In het Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s wordt hiervoor een specifieke elektronische aangifteprocedure voorzien. Er zijn verschillende mogelijkheden.

De Camerawet voorziet uitdrukkelijk in een specifiek formulier voor mededeling en overzending van de beslissing tot plaatsing van een bewakingscamera. Het formulier is bestemd voor zowel de Privacycommissie als de korpschef van de politiezone waar de besloten plaats zich bevindt.

Deze thematische camera-aangifte gebeurt in de praktijk enkel via het e-loket van de Privacycommissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera.

Op de aangifteverplichting bestaat er één uitzondering. U moet geen aangifte doen wanneer u een bewakingscamera plaatst op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek en die alleen dient voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dus in uw eigen woning. Als u met andere woorden de bewakingscamera buiten aan de gevel van uw woning plaatst of in de tuin is dus wel een aangifte vereist, aangezien de camera niet in uw eigen woning is geplaatst.

Wat bewakingscamera’s betreft op de bewaakte arbeidsplaats, gebeurt de aangifte eveneens via het e-loket van de Privacycommissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór ingebruikname van de bewakingscamera.

bron : http://www.privacycommission.be/nl/aangifte-van-een-bewakingscamera .