Info over onze Camerasystemen. 

Sinds enkele jaren is het gebruik van camerasystemen sterk gestegen. Zowel bedrijven, winkels als particulieren zijn ondertussen overtuigd dat camerabewaking een ideale meerwaarde kan geven aan de beveiliging van hun eigendom. 

Inbrekers of vandalen zijn niet echt blij met de aanwezigheid van camera-observatie en opgenomen beelden kunnen dienen als bewijskracht om aan te tonen wat er werkelijk gebeurd is. 

Camerabewaking hoeft trouwens niet enkel toegepast te worden ter voorkoming van misdrijven. Op je GSM kunnen zien of de kinderen nog steeds in de tuin spelen, kunnen zien wie er aanbelt alvorens je de deur opent, je zieke paard kunnen observeren zonder steeds aanwezig te moeten zijn...tal van toepassingen welke het je aangenamer kunnen maken.   

Aangezien camera's meer en meer toegepast worden zijn er natuurlijk ook meer aanbieders op de markt gekomen welke hun product aan de man willenbrengen. Meestal goedkoop in aanschaf maar vaak een teleurstelling nadien. Wij werken dan ook enkel samen met 2 gerenommeerde merken waarvan we weten dat ze kwaliteitsvol zijn, voldoende garantie geven en waarvan we kunnen verzekeren dat we de beelden kunnen leveren welke jij als klant verwacht. 

Om een wildgroei van camerasystemen te voorkomen werd er een wet gestemd waarin duidelijk bepaald wordt wat mag en wat niet. De installateurs van camerasystemen dienen erkend te zijn door het Ministerie van Binnenlandse zaken en u dient uw camerasysteem aan te geven op de daartoe behorende website www.aangiftecamera.be  Hieronder enkele links welke duidelijke info verschaffen over de aangifte en het gebruik van camerabewaking en het gebruik van de verplichte pictogrammen. 

Site van het Ministerie Binnenlandse Zaken met alle info over Camerabewaking.